Excellence is our driver
Car Transport and Logistics
English

Chování při nehodách

1.) Povinnost zastavení:

Pro všechny, kdo narazí na nehodu, v zásadě platí povinnost zastavit (i pokud nejsou aktivními účastníky nehody).

3.)  Poskytnutí první pomoci:

Zraněným osobám musí být poskytnuta první pomoc. Pokud toho ty sám nejsi schopen, postarej se vždy o to, aby to udělal někdo jiný.

5.) Přivolání policie:

Při nehodách s poškozením zdraví musí být vždy vyrozuměna policie (Pozor: za poškození zdraví se považují i malá a lehká zranění). A to i v případě, že to zraněný nevyžaduje! Dále je vždy nutno zavolat policii v zahraničí, pokud se nehody účastní dvě nebo více vozidel.

7.) Telefonické oznámení do kanceláře / Nahlášení přes naši aplikaci:

O každé nehodě je nutno informovat kancelář! Bez ohledu na to, jestli došlo ke zranění osob, nebo pouze vlastního vozidla, anebo byla poškozena veřejná zařízení jako svodidla či dopravní značky. Dále je nutno podat podrobné informace o výši a druhu škody. Kancelář se následně spojí se zákazníky.

9.) Zdokumentuj:

nehodu včetně fotografií pořízených z různých úhlů a pohledů!

10.) Závěr opatření při nehodě:

Po dokončení všech výše uvedených opatření kontaktuj kancelář a prodiskutuj další postup! Pokud tvé vozidlo není schopno další jízdy, postupuj podle Pokynů pro technické poruchy, krádež nebo nehodu!

2.) Zajištění místa nehody:

Každé místo nehody musí být dostatečně zajištěno kvůli dopravě projíždějící ve stejném i v opačném směru. Je nezbytné postavit před nehodu výstražný trojúhelník. Na silnicích mimo obce je vhodná vzdálenost 130 až 150 metrů, na dálnicích 200 až 250 metrů.

4.) Přivolání záchranky:

Pokud není možné dostatečně pomoct zraněným vlastními silami, je nutno zavolat záchrannou službu.

6.)  Na místě nehody nic neměň:

Vozidla, která se zúčastnila nehody, se za žádných okolností nesmí odstranit z místa před příjezdem policie. Jedině tak je možno zrekonstruovat průběh nehody. (Výjimkou jsou situace, kdy při zachování tohoto pravidla hrozí zvýšené nebezpečí.)

8.) Vyplnění záznamu o nehodě:

U dopravních nehod (škody z povinného ručení) je zvláště důležité, aby byl VŽDY vyplněn Evropský záznam o dopravní nehodě (i v případě, že nehodu převezme policie). Záznam o dopravní nehodě vyplňuj čitelně hůlkovým písmem, zanes všechny údaje a uveď co možná nejpřesnější popisy. // Dbej přitom na následující:

• Je-li to možné, obstarej si policejní protokol, nebo si alespoň zapiš jednací číslo/spisovou značku.

• Zjisti si, která policejní služebna/který policista vyšetřování nehody převzal.

• Záznam o nehodě musí podepsat obě strany nehody.

• Nepodepisuj žádné přiznání viny.

• Od druhé strany nehody bezpodmínečně vyžaduj "Zelenou kartu" pojištění!!