Excellence is our driver
Car Transport and Logistics
English

Obecná pravidla chování

Pro bezpečné a bez nehod jízdu

Pokud se na displeji objeví červená výstraha, ihned vypni motor!

0,00 promile / Absolutní zákaz alkoholu při řízení!

Přísný zákaz kouření ve vozidle!

Zákaz vstupu do interiéru kabiny ve znečištěných botách!

Maximální povolená rychlost nákladních automobilů

Maximální povolená rychlost dálkových autobusů

Zákaz odtahu

Zákaz protáčení kol!

Zákaz odkládání předmětů na palubní desku a sedadla!

Zákaz používání MP3 přehrávačů za jízdy

Zákaz převážení zboží a mimopodnikových osob v kabině řidiče!

Ihned odstavit vozidlo a vyvarovat se zbytečného hluku a zatěžování životního prostředí!

Dbej na řádné zacházení s klíčky!

Dbej na bezpečné nakládání zavazadlového prostoru!

Jezdi vždy v zeleném rozmezí otáček

Zákaz užívání léků (drog), které ovlivňují schopnost řídit motorová vozidla!

Zákaz jídla a pití ve vozidlech

Přísný zákaz připojování zařízení přímo do palubní elektroniky

Maximální povolená rychlost městských autobusů

Absolutní zákaz předjíždění ve skupině!

Dbej na brzdné vlastnosti tahačů a nákladních vozidel bez nástavby!

Před spuštěním stěračů vyčisti skla od ledu!

Za jízdy je povoleno telefonovat pouze s handsfree sadou!

Zákaz používání tabletů a laptopů za jízdy!

Zákaz převážení zvířat ve vozidlech!

Dbej na to, aby byly všechny elektrické spotřebiče vypnuté!

Dbej na to, aby při stání a parkování byla vždy zatažena ruční parkovací brzda!

Dbej na to, aby okna, dveře, posuvné střešní okno atd. byly zavřené!