Excellence is our driver
Car Transport and Logistics
English

Příručka pro technické závady

1.) Technické závady při převzetí v práci/u zákazníka (platí pouze pro nová vozidla):

Pokud se technické nedostatky projeví už při převzetí, informuj centrum předávání. Vozidlem se nesmí pohybovat! Když se závada opraví, můžeš s přejímkou bez obav pokračovat! Jen dávej během jízdy pozor, zda se závada opět neprojeví! Když se závada neopraví, ale je ti oznámeno, že můžeš bez obav pokračovat v jízdě, smíš pokračovat pouze v případě, že:

a.)  další jízda navzdory závadě je písemně potvrzená. Vyžádat si na VCR potvrzení s textem: "Další jízda možná bez obav" // Datum, razítko a podpis jsou nezbytné

b.) jsi nahlásil tyto okolnosti svému dispečinku!

3.) Příjezd servisu a oprava na místě:

Poznamenej si čas příjezdu mechanika na VCR. Pokud se servisu podaří opravit poruchy na místě, máš dovoleno bez obav pokračovat v jízdě. Vyžádej si od mechanika protokol o opravě; pokud to není možné a ty už máš v ruce referenční číslo, je to v pořádku! V opačném případě si nech dát interní referenční číslo. Nahlas svému dispečinku důvod technické závady a co mechanik opravil! Nahlas svému dispečinku dokončení práce servisem.

4.) Příjezd servisu a oprava na místě není možná, další jízda je povolena:

Pokud servis nedokáže závadu opravit, ale povolí ti pokračovat v jízdě, pak jeď pouze v případě, že:

o) mechanik ti dá povolení k další jízdě písemně: Text pro záznam na VCR: "Další jízda možná bez obav" // Datum, razítko a podpis jsou nezbytné

o)  nahlásil jsi na dispečinku, že jsi dostal povolení k další jízdě navzdory závadě! Dispečink ti musí povolit pokračování v jízdě!

o) Vyžádej si od mechanika protokol o opravě; pokud to není možné a ty už máš v ruce referenční číslo, je to v pořádku! V opačném případě si nech dát interní referenční číslo.

o) Poznamenej si čas na VCR, kdy byla oprava dokončena!

6.) Technické závady během jízdy - další pokyny pro použitá vozidla!:

Jedná-li se o použité/starší vozidlo, je nutno ještě navíc dodržet tyto kroky:

o) Před kontaktováním Action Servisu informuj vždy svůj dispečink - v těchto případech si musíme vždy vyžádat platební záruku od zákazníka!

o) To platí i u nových vozidel IVECO! Zde můžeme kontaktovat servis pouze po odsouhlasení zákazníkem IVECO!

o) Kontaktování ACTION SERVISU: Kontaktuj Action Service podle výše uvedených pokynů a dbej přitom na to, abys měl připravené všechny důležité informace:

*) Výrobce vozidla: (Volvo, Mercedes-Benz,..)

*) Servisní telefonní čísla volat pouze po dohodě s kanceláří!  (Service 24, Otokar-Service 24,..)

2.) Technické závady během převozu (platí pouze pro nová vozidla):

Pokud se problémy vyskytnou během jízdy, postupuj takto:

a.) Pokus se v rámci možností co nejlépe a nejbezpečněji odstavit vozidlo u silnice. V případě nouze zajisti místo závady!

b.) Informuj o situaci svůj dispečink

c.) Tvůj dispečink se nejprve pokusí vyjasnit problém telefonicky přímo s tebou, a pokud nebude možné ho vyřešit, je nutno informovat Action Service! Postupuj podle nařízení kontaktovat Action Service!

d.) Pozor; je přísně zakázáno opravovat vozidla svévolně!

e.) Není dovoleno opustit vozidlo! Pozor: Pokud se na displeji objeví ČERVENÁ VÝSTRAHA, je nutno ihned zastavit! Stop = zastav!! S vozidlem smíš ujet jen několik málo metrů, abys ho odvezl mimo nebezpečí. Dále postupuj podle nařízení!

f.) Kontaktuj Action Service a informuj ho o svém problému, předem si připrav tyto věci:

o) Zjisti svou přesnou polohu / Kde přesně jsi?

o) Připrav si kompletní číslo podvozku a poznávací značku!

o) Poznamenej si stav tachometru

o)  U nového vozidla - upozorni Action Service, že se jedná o nové vozidlo - vyřízení záruky!

o) Vytoč tísňové volání (viz kontaktování Action Servisu) a nahlas svůj problém!

o) Zapiš si referenční číslo nehody, při dalších hovorech ho budeš potřebovat!

o) Nahlas svému dispečinku referenční číslo nehody, oznam, že jsi kontaktoval Action Service a že je na cestě. (Pokud nedorazí ani po dvou hodinách, zavolej ho znovu!)

o) Poznamenej si přesnou dobu volání na VCR

5.) Příjezd servisu a oprava na místě není možná, další jízda není povolena:

o) Poznamenej si čas příjezdu mechanika na VCR

o) Pokud servis nemůže opravit vozidlo na místě, je nutno vozidlo odtáhnout do opravny!

o) Informuj o tom svůj dispečink

o) Při odtahu/převozu do opravny postupuj podle pokynů mechaniků

o) Nahlas svému dispečinku: celé jméno, adresu, telefonní číslo a kontaktní osoby opravny

o) Pokud se jedná o celní zboží - informuj se na svém dispečinku, zda mají dokumenty zůstat ve vozidle, nebo máš veškerou dokumentaci přinést do kanceláře!

o)  Nejedná-li se o celní zboží, zůstanou dokumenty ve vozidle

o) Nahlas dispečinku příjezd do opravny, a pokud už je to možné, také přibližnou dobu opravy. Potom se rozhodne, jestli zůstaneš u vozidla, nebo ti bude přidělena jiná zakázka!

o) Vyžádej si od mechanika protokol o opravě; pokud to není možné a ty už máš v ruce referenční číslo, je to v pořádku! V opačném případě si nech dát interní referenční číslo.

o) Poznamenej si čas na VCR, kdy byla oprava dokončena nebo kdy jsi opustil opravnu bez vozidla!